Introvertin ja ekstrovertin seurustelu

Introvertti, ekstrovertti ja seurustelu

Mitä merkitystä introverttiydellä ja ekstroverttiydellä on parisuhteessa? Jos toinen osapuoli on omissa oloissaan ja pienissä piireissä viihtyvä ja toinen on omiaan johtamaan keskustelua isommassakin ryhmässä – voiko suhde toimia?

Introvertti ja ekstrovertti ovat persoonallisuuden piirteitä, joilla kuvaillaan henkilön sisään- ja ulospäinkääntyneisyyttä. Yksinkertaistettuna se määrittelee minkälainen sosiaalinen ympäristö kuluttaa henkilön energiavaroja.

Introvertti lataa ”akkunsa” olemalla yksin. Hänen energiavarastojaan sen sijaan tyhjentää toisten ihmisten seurassa oleminen ja sosiaalinen kanssakäyminen. Tämä ei tosin välttämättä tarkoita, että introvertti ei nauttisi toisten ihmisten seurasta tai että hän olisi ujo. Introvertit yksinkertaisesti tarvitsevat sosiaalisten tilanteiden vastapainoksi myös omaa aikaa.

Ekstrovertti viihtyy ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa olemisesta, mutta sekään ei tarkoita, että hän ei kykenisi yksinoloon. Ekstroverttiyteen taipuvainen ihminen saa energiansa olemalla toisten ihmisten seurassa ja vastaavasti hänen akkujaan tyhjentää yksinolo.

Miten asian laita on parisuhdemarkkinoilla? Täydentävätkö vastakohdat toisiaan vai tulisiko etsiä samanlainen ”vertti” kuin itse on? Suurin osa ihmisistä menee näiden kahden jaottelun välimaastoon, joten ei hätää – ei kaikki ole niin mustavalkoista tässäkään asiassa. Tälle välimallin ihmistyypille on olemassa myös hieno termi – ambivertti.

Pidemmässä parisuhteessa harvoin voi välttyä riidoilta. Konflikteja ratkaistaessa on tärkeää ymmärtää toista ja tämän tapaansa kommunikoida. Siinä missä ekstrovertti nostaa kissan pöydälle ja korottaa ääntään, introvertti saattaa vetäytyä ja vältellä riitaa. Tämä voi puolestaan olla melkoinen noidankehä, mikäli osapuolet eivät ymmärrä miksi toinen käyttäytyy kuin käyttäytyy.

Introvertti-introvertti –parisuhde

Seurustelu kahden introvertin kesken voisi kuvitella olevan helppoa, koska molempien tarve sosiaaliseen kanssakäymiseen ja ulkona käymiseen on suunnilleen samanlainen. Kahden introvertin suhteessa nautitaan seesteisestä elämästä. Sen sijaan riitoja voidaan pantata ja itseä häiritsevistä asioista ei välttämättä tule herkästi avauduttua kumppanille. Tällainen stimulaation puute parisuhteessa voi johtaa ongelmiin, kun vaikeista asioista vaietaan ja riitoja vältellään. Oman pään sisälle ajan myötä kasaantuvat ongelmat eivät tee hyvää omalle ja parisuhteen onnellisuudelle.

Lue myös: 4 yleisintä syytä eroon

Ekstrovertti-ekstrovertti –parisuhde

Kahden ekstrovertin parisuhteessa ei ole puutetta toiminnasta. Molempien halu ulkona käymiseen ja ystävien tapaamiseen ja muuhun sosialisointiin täyttyy. Kahden ekstrovertin keskustelu on vilkasta ja puheenaiheita vaihdetaan sujuvasti hetkessä. Kahden oikein vahvan ekstrovertin kesken voi tosin riidat kärjistyä oikein tulisiksi molempien paasatessa omaa näkökantaansa.

Introvertti-ekstrovertti –parisuhde

Ekstrovertti saattaa tylsistyä introvertin seurassa, mikäli toista ei saa tarpeeksi usein ulos ystävien kanssa tai muihin aktiviteetteihin. Introvertille saattaa olla puolestaan liikaa ekstrovertin yliaktiivinen elämäntyyli. Toisaalta, sopiva kombinaatio molempia persoonallisuustyyppejä voi olla parisuhteen rikkaus. Vastakohdathan tunnetusti täydentävät toisiaan.

Olit sitten introvertti, ambivertti tai ekstrovertti, ei se parisuhde ole tuhoon tuomittu kumppanin samanlaisuuden tai erilaisuuden johdosta. Tärkeintä on, että molemmat osapuolet ymmärtävät tällaisten erilaisten persoonallisuuspiirteiden olemassaolon ja että erilaiset ihmiset lataavat henkiset voimavaransa erilaisissa sosiaalisissa ympäristöissä!

Ajatuksia, kysymyksiä? Laita kommenttia alapuolelle tai sähköpostia osoitteeseen [email protected]

Lähteet

http://www.lifehack.org/articles/communication/5-ways-introvert-extrovert-couples-can-improve-communication.html

https://www.psychologytoday.com/blog/the-introverts-corner/201501/the-conversation-introvert-extrovert-couples-need-have

Tietoa kirjoittajasta: arivuole

Ari vastaa ELIITTIKUMPPANIn toimituksesta.

Katso lisää artikkeleita arivuole