Viisi persoonallisuuspiirrettä: ystävällisyys

Ystävällisyys

Oletko lukenut oman persoonallisuusprofiilisi ja haluat tietää lisää yksittäisistä persoonallisuuspiirteistä? Tässä ELIITTIKUMPPANIn Neuvonta-osiossa kerrotaan lisää aiheesta. Saat täältä tärkeimmät tiedot persoonallisuuspsykologian viidestä ulottuvuudesta eli ekstroversiosta, avoimuudesta, ystävällisyydestä, neuroottisuudesta ja tunnollisuudesta.

Persoonallisuuspiirteenä ystävällisyys kuvaa sitä, kuinka yhteistyölähtöisesti ja mukautuvasti toimimme. Ihmiset ovat erilaisia siinä, kuinka he tuovat esiin omat mielipiteensä ja tunteensa ja kuinka he ottavat vastaan toisten ajatukset ja tunteet. Ystävällisyys-ulottuvuuden voimakkuudesta riippuen he ovat etäisempiä tai myötätuntoisempia.

Aina kun olemme yhteydessä toisten ihmisten kanssa, persoonallisuutemme näkyy toiminnassamme. Persoonallisuuteemme vaikuttavat kulttuuritaustamme, kasvatuksemme ja kykymme asettua toisen ihmisen asemaan.

Ihmisten väliset suhteet

Kuvittele, että olet saanut kutsun syömään. Pöydän ääressä keskustellaan uutuuselokuvasta ja yleinen mielipide on hyvin myönteinen. Sinä olet myös nähnyt elokuvan, muttet pitänyt siitä lainkaan. Kerrotko oman mielipiteesi, vaikka se saattaa loukata toisia, vai pidätkö sen mieluummin omana tietonasi?

Ystävällisyys-ulottuvuus kuvaa sitä, miten reagoit eroihin omassa ja toisten mielipiteessä. Onko sinulle tärkeää pitää yllä harmoniaa, vai onko tärkeämpää tuoda esiin oma mielipiteesi silloinkin, kun muut eivät sitä jaa?

Lyhyt tulkinta testituloksista

Ihmiset, jotka sijoittuvat korkealle ystävyys-asteikolla, ovat uhrautuvia ja auttavaisia. Heitä ohjaa tarve yhteisymmärrykseen, mistä syystä he ovat toisia kohtaan myötätuntoisia ja mukautuvaisia, ja toimivat yhteistyöhakuisesti.

Matalalle sijoittuvat ihmiset puolestaan ottavat toisten ihmisten kanssa ennemmin kilpailuaseman. Tämä ilmenee yhtäältä heikompana empatiakykynä ja toisaalta kriittisenä ja skeptisenä suhtautumisena ympäristöön. Kyky puolustaa voimakkaasti omia intressejä mahdollistaa myös omien ajatusten läpiviemisen. Nämä ihmiset arvostavat riippumattomuutta ja ajatusta siitä, että jokainen on vastuussa itsestään.

Tuntuuko sinusta siltä, ettei kumpikaan näistä kuvauksista sovi sinuun, koska et ole yksinomaan etäinen tai yksinomaan myötäelävä? Siinä tapauksessa sinusta tuntuu samalta kuin useimmista muistakin. Emme pyri tekemään mustavalkoista joko-tai-jakoa, vaan arvioimme, minne sijoitut laajalla ystävällisyys-janalla.

Kuvasimme tässä ulottuvuuden kahta ääripäätä, mutta asteita on paljon. Tarkka ja monipuolinen kuva persoonallisuudestasi muodostuu vasta yhdessä muiden neljän persoonallisuuspiirteen kanssa.

Tietoa kirjoittajasta: Stephanie Wood

Katso lisää artikkeleita Stephanie Wood