Hyvä seksi ei vaadi ihmeidentekijää

Hyvä seksi

Ohjeita hyvään ja tyydyttävään seksiin tyrkytetään joka tuutista. Naistenlehtiä selaillessa on vaikea välttyä otsikoilta, kuten ”52 vinkkiä tajunnan räjäyttävään orgasmiin” tai ”101 eri tapaa tyydyttää miehesi”. Onko hyvä seksi todella niin monimutkaista kuin populaarikulttuuri esittää sen olevan?

Perimmäinen kysymys rakastelussa on ero seksin ja hyvän seksin välillä. Mikä tekee seksistä erinomaisen ja kuka sen määrittelee?

Valitettavan usein viihdeteollisuuden maalama kuva hyvästä seksistä parisuhteessa asettaa epärealistisia odotuksia, sekä saattaa pahimmassa tapauksessa herättää ahdistusta, häpeää tai syyllisyyttä.

Kanadalainen seksitutkija Peggy Kleinplatz kokosi hyvän seksin käsitteellisen mallin tutkimalla 20 seksiterapeutin sekä 44 kokelaan kokemuksia hyvästä seksistä.1

Tämän tutkimuksen valossa hyvä seksi on kahdeksan tärkeän ja toisiinsa liittyvän osatekijän summa.

Hyvä seksi on:

1. Läsnäoloa ja keskittymistä. Hyvä seksi edellyttää täydellistä uppoutumista ja keskittymistä rakasteluun. Siinä ei ole tilaa hajamielisyydelle, ajatuksien harhailemiselle tai kriittisyydelle omaa suoritusta kohtaan. Totaalinen läsnäolo siis tarkoittaa nauttimista joka hetkestä, tunteesta ja kosketuksesta täysin rinnoin.

2. Yhteyttä ja yhteenkuuluvuutta. Hyvään seksiin kuuluu vahva yhteys partnerin kanssa. Se ei välttämättä tarkoita pitkäikäistä suhdetta, vaan riittävää kemiaa, energiaa ja jännitettä kumppaneiden välillä.

3. Syvää seksuaalista ja eroottista intiimiyttä. Intiimiys ja emotionaalinen läheisyys partnerin kanssa ovat merkittäviä tekijöitä onnistuneessa seksissä. Adjektiivit kuten syvä keskinäinen kunnioitus, huolehtivaisuus, aito hyväksyntä, ihailu, turvallisuuden tunne ja luotettavuus kuvailevat intiimiä parisuhdetta.

4. Toimivaa kommunikointia ja empatiaa. Kyky kommunikoida partnerin kanssa seksitoiveista sanallisesti ja sanattomasti niin rakastelun yhteydessä kuin sitä ennen ja sen jälkeenkin on ehdottoman tärkeää.

Erityisesti vastavuoroinen tarkkaavaisuus, ehdoton avoimuus, aito kuuntelu sekä ymmärtäminen ja kyky ilmaista toiveitaan ilman pelkoa kumppanin reaktioista, korostuvat toimivassa seksielämässä.

5. Aitoutta, estottomuutta ja avoimuutta. Hyvässä seksissä kumpikin osapuoli on täysin oma avoin ja estoton itsensä. Se tarkoittaa vapautta rakastaa ilman syyllisyyttä ja häpeää. Aito ja avoin rakastelu on spontaania, luovaa, rohkeaa, vapautunutta ja vapauttavaa.

6. Hurmiota, autuutta ja rauhaa. Hyvä seksi johtaa tunteeseen hurmiosta, sielukkuudesta ja syvästä autuudesta. Parhaimmillaan tyydyttävällä seksillä voi olla parantava ja korjaava vaikutus niin fyysisellä kuin henkiselläkin tasolla.

7. Kokeilunhalua, riskinottoa ja hauskuutta. Hyvä seksi on seikkailu, yhteinen tutkimusmatka ja mahdollisuus oppia jatkuvasti niin omista kuin partnerinkin seksuaalisista mieltymyksistä.

Siinä ei pitäisi olla puutetta hauskuudesta, hyvästä huumorintajusta ja naurusta. Myös uteliaisuus ja uuden kokeileminen on sallittua. Yhdessä kokeilua ei tulisi ottaa liian vakavasti.

8. Haavoittuvaisuutta ja antautumista. Totaalinen heittäytyminen ja oman olemuksensa antaminen toisen käsiin on ehdotonta hyvässä seksissä. On pystyttävä päästää irti kaikki huolet ja ongelmat, sekä antautua hetken ja toisen ihmisen vietäväksi. Syvä usko ja luottamus partneria kohtaan on ehdotonta.

Tutkimuksen esille tuomat hyvän seksin elementit eivät suinkaan ole lopullinen totuus, sillä jokaisen yksilön seksuaalisuus ja seksuaaliset toiveet ovat subjektiivisia.

Mitä tutkimuksen valossa kuitenkin voidaan todistaa on, että hyvässä seksissä on ennen kaikkea kyse oikeasta mielenlaadusta ja osapuolien välisestä tunneyhteydestä kuin itse suorituksesta. Hyvä seksi on siis kahden osapuolen välinen ainutlaatuinen elämys, ei tekninen temppu, johon vaaditaan uskomattomia tietoja, taitoja ja välineitä.

Onko sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä osoitteeseen [email protected]

Lähteet

1Kleinplatz, P. J., Menard, A. D., Paquet, M-P., Paradis, N., Campbell, M., Zuccarino, D. & Mehak, L. (2009) The Components of Optimal Sexuality: a Portrait of “Great Sex”. The Canadian Journal of Human Sexuality, 3(09) Saatavilla Scribd –sivustolla: http://de.scribd.com/doc/37691771/The-components-of-optimal-sexuality-a-portrait-of-great-sex

Tietoa kirjoittajasta: Sanna

Sanna vastaa ELIITTIKUMPPANIn toimituksesta.

Katso lisää artikkeleita Sanna