Naisen haluttomuus – parisuhdekriisistä nautintoon

Naisen haluttomuus

Seksuaalinen halu on tärkeä osa intiimiä ja läheistä parisuhdetta. Aina suhteen osapuolien halut eivät kuitenkaan kohtaa. Miten seksuaalisten halujen muutokset ja haluttomuus vaikuttavat parisuhteeseen? Kuinka kumppani voi tukea naisen haluttomuuden hoitamisessa? Kliininen seksologi Tarja Santalahti avaa naisten seksuaalisen halun ongelmakohtia parisuhteessa.

Tarja Santalahti on Väestöliiton seksologian johtava asiantuntija, kliininen seksologi ja psykoterapeutti. Hän on toiminut seksuaalineuvonnan ja –terapian parissa yli kaksikymmentä vuotta.

”Seksuaalinen halu, kuten sen puutekin, on kirjava käsite. Jokaisella on subjektiivinen näkökulma ja kokemus omasta halusta. Halu aktivoituu monella eri tavalla ja se myös saadaan sammutettua monella eri tavalla.”

Seksuaaliterapia naisen haluttomuuden hoitamisessa

– Olen vastaanotollani kohdannut ihmisiä, yksin tai pareina, mitä erilaisimmissa tilanteissa heidän henkilökohtaisimmalla ja haavoittuvimmalla alueellaan. Seksuaalinen halu ja haluttomuus on tärkeä aihe, sillä se on osa intiimiä parisuhdetta ja läheisyyden kokemista. Seksuaalinen halu tai sen puute on ollut yksi yleisimmistä syistä hakeutua vastaanotolle, Santalahti kiteyttää.

Seksuaaliterapian pyrkimyksenä on auttaa ihmisiä löytämään nautinnollisempi ja toimivampi tapa elää omaa sekä yhteistä seksuaalisuutta. Siksi Santalahti peräänkuuluttaakin seksuaalisuuteen liittyvien oireiden tai häiriöiden taustojen tutkimisen tärkeyttä. Mistä halun puutteessa on kyse, onko ongelma kiihottumisessa vai halussa? Onko arki ongelmallista? Onko suhteessa väkivaltaa tai muita vakavia ongelmia?

– Väärien uskomusten ja virheellisten tulkintojen korjaaminen sekä tunteiden käsittely ovat oleellinen osa seksuaaliterapiaa, seksologi kertoo. Hän käyttää viitekehyksenään tietoisuustaitopohjaista kognitiivista terapiaa. Oleellista siinä ovat tarkkaavaisuus ja läsnäolo hetkessä. Menetelmän mukaisesti pyritään siis välttämään valikointia ja tulkintoja, säädellään mieleen virtaavia ajatuksia ja ollaan tarkkaavaisia aisteille ja kehon tarpeille.

”Terapiassa luodaan yhteyttä asiakkaan omaan seksuaaliseen minäkuvaan, vahvistetaan yksilön ja parin voimavaroja, luodaan terveitä rajoja ja resursseja sekä pyritään luomaan konkreettisia selviytymis- ja ratkaisukeinoja.”

Naisen haluttomuus – ylipääsemätön parisuhdekriisi?

– Tavallisin ongelma on halujen kohtaamattomuus: kumppani haluaa sekä vaatii ja toinen myöntyy, syntyy riitaa ja toinen pakenee tilanteesta. Tämä saa aikaan sen, että kumppani yrittää entistä enemmän kun taas toinen vetäytyy ja lopulta lakkaa haluamasta kokonaan, seksologi selventää.

Naisen haluttomuus tulkitaankin helposti rakkauden vähenemiseksi tai loppumiseksi – usein halun puutteeseen liittyy myös mustasukkaisuutta. Häpeän ja riittämättömyyden tunteet ovat myös pinnalla ja silloin ainekset parisuhdekriisiin ovat valmiit.

– Seksuaalinen haluttomuus on yleensä ohimenevä vaihe. Jos halun puute kuitenkin aiheuttaa parisuhdeongelmia, on syytä ensisijaisesti keskustella seksin roolista parisuhteessa sekä etsiä ratkaisuja kumppanin kanssa. Mikäli sopivaa ratkaisua ei löydy yhdessä yrittämällä, kannattaa hakeutua seksuaalineuvontaan tai traumatapauksissa seksuaaliterapeutin vastaanotolle. Pariterapia on varteenotettava vaihtoehto kun suhteessa on muitakin ongelmia.

Lue myös: Miten ottaa seksi puheenaiheeksi?

Kumppanin kannustus elintärkeää haluttomuuden hoidossa

On ensisijaista, että ymmärrys halun synnystä on suhteen molemmille osapuolille selvä.

– Halun synty on kehämäinen, ei suoraviivainen. Kehämäisessä ajattelussa tulee mahdolliseksi syttyä omaan tahtiin, kehän missä vaiheessa tahansa. Tunnetason läheisyys herättää seksuaalisen halun ja tarpeen tehdä se toiminnaksi.

Koskettelu, keskustelu, eroottinen materiaali ja seksuaalinen leikittely ovat seksologin mukaan hyviä välineitä halun herättämiseen. Halun herääminen saattaa johtaa pyrkimykseen kokea lisää tyydytystä, joka yhdessä nautinnon kanssa mahdollistaa myös orgasmin.

– Hyvä kumppani kannustaa – ei vain loputtomasti ymmärrä. Mukaan tarvitaan lisäksi tervettä itsekkyyttä, hyviä seksitaitoja, riittävää terveyttä, sopiva lääkitystä ja kykyä hyväksyä se, mitä tänään voi hyväksyä. Oleellista on, että seksin aikana ei toivo olevansa muualla, vaan juuri tässä hetkessä ja tämän ihmisen kanssa.

”Huolehtimalla omasta nautinnostasi, todennäköisesti partnerisi nauttii samalla. Ajattelemalla ainoastaan kumppanisi tunteita tai toiveita, karkotat helposti omat halusi ja kiihottumisen tunteesi. Opettele sanomaan ei, pyri sanomaan kyllä. Keskity haluun, älä sen puutteeseen.”

Onko sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä osoitteeseen [email protected]

Lähteet

1 Artikkeli pohjautuu sähköpostihaastatteluun Tarja Santalahden kanssa

Tietoa kirjoittajasta: Sanna

Sanna vastaa ELIITTIKUMPPANIn toimituksesta.

Katso lisää artikkeleita Sanna