Sinkkunaiset ovat vahvoja, eivät nirsoja

Sinkkunaiset nirsoja?

Lähes millä tahansa Internet-foorumilla törmää siihen väitteeseen, että sinkkunaiset ovat liian nirsoja. Kuulemma he katsovat nenänvarttaan miehiä, joilla ei ole riittävän korkea koulutus, hyvä ura, kovat tulot, mieletön seksuaalinen vetovoima ja upea ulkonäkö.

Totuus tulee tässä: sinkkunaiset ovat henkisesti vahvoja ja heitä viehättää etenkin seksuaalisesti usein vain itseään vahvempi mies.

Dominoiva sinkkunainen arvostaa vetovoimaa

Jo 1940-luvulla psykologi Abraham ”tarvehierarkia” Maslow esitti, että naiset voidaan jakaa kolmeen ryhmään: alhaisen, keskiverron ja korkean dominanssin ryhmiin1. Korkean dominanssin naisille on tyypillistä muun muassa itsevarmuus, ulospäin suuntautuneisuus, luottamus omiin kykyihin, epäsovinnaisuus, kiinnostus uusiin kokemuksiin ja avoimempi suhtautuminen seksuaalisuuteen.*

Tällainen nainen voi Maslow’n mukaan tuntea seksuaalista vetovoimaa vain itsensä kanssa samassa dominanssi-ryhmässä mutta saman ryhmän sisällä vielä itseänsä korkeammalla olevaan mieheen.

Koulutetut ja kokeilunhaluiset sinkkunaiset

Onko suomalainen sinkkunainen sitten entistä itsevarmempi ja vahvempi? Näitä ominaisuuksia tuskin on systemaattisesti mitattu kautta vuosien, mutta monet ulkoiset asiat viittaavat siihen suuntaan. Itsevarmuus ensinnäkin ennustaa tutkimusten mukaan hyvää opiskelu- ja työmenestystä2. Kuten tunnettua, naisten koulutustaso ja asema työelämässä on noussut esimerkiksi viimeisen puolen vuosisadan aikana huimasti. Koulutus ja ura myös entisestään lisäävät itsevarmuutta3.

Sinkkunaisten avoimuudesta uusille kokemuksille kertovat muun muassa heidän huomattavasti suurempi prosenttiosuutensa kaupunkien asukkaina4 ja miehiä suurempi valmiutensa lähteä esimerkiksi vaihto-opiskeluun ulkomaille5.

Seksuaalisuudesta on lisäksi tullut yhteiskunnassa luonnollisempaa ja naisten sallitaan hakevan nautintoa jo lähes samassa määrin kuin miesten.

Sinkkunaiselle kelpaa rikas tai renttu?

Millainen sen miehen siis on oltava, jonka vahva sinkkunainen haluaa? Maslow’n mukaan kyseeseen tulisi vain yhtä vahva tai vahvempi mies. Hänelle dominanssi-taso perustuu kuten edellä kerrottu ihmisen persoonallisuuden ominaisuuksiin. Hän ei puhu miehen varakkuudesta, koulutustasosta tai ulkonäöstä mitään. Ne eivät olekaan useimmille sinkkunaisille arvoja sinänsä, vaikka ne saattavat a) vaikuttaa miehen itseluottamukseen ja/tai b) olla osoituksia miehen itseluottamuksesta. Mitä mieltä sinkkunaiset siis oikeasti ovat menestyvistä ja rikkaista mieheistä?

Toinen foorumeiden vakioaihe liittyy tähän. Sosiaalisessa mediassa aktiiviset miehet valittavat nimittäin paitsi siitä, että naisille kelpaavat vain rikkaat uraohjukset, myös siitä, että naiset rakastuvat niin sanottuihin renttuihin, heitä huonosti kohteleviin, mahdollisesti väkivaltaisiin tai jopa rikollisiin miehiin.

Renttuun tai rikolliseen rakastuminen ei selity sinkkunaisten nirsoudella, mutta voi selittyä joissain tapauksissa dominoivan naisen vaikeutena löytää vielä itseään dominoivampi mies6. Todellisuudessa väkivaltaisen, huonosti käyttäytyvän miehen ylimielinen olemus saattaa ensi näkemältä vaikuttaa henkiseltä vahvuudelta7.

Miksi vahva sinkkunainen jää yksin?

Mikä tästä kaikesta sitten tekee ongelmallisen? Se, että monet vahvat sinkkunaiset jäävät yksin tai joutuvat turvautumaan muunlaisiin parisuhteisiin.

Maslow kirjoitti, että dominoivia miehiä on yhtä paljon kuin naisia ja otaksui, että naiset ja miehet voivat löytää sopivat parinsa. Nykyajan käytännön kokemus osoittaa, että näin ei aina ole.

ELIITTIKUMPPANIn tutkija Wiebke Neberich esittää haastattelussa, että ongelmana on suuri kilpailu koulutetuista miehistä ja se, että koulutetulle miehelle puolestaan käy myös vähemmän koulutettu nainen, mikä lisää koulutetun sinkkunaisen kilpakumppanien määrää8. Tohtori Jeremy Nicholson puolestaan olettaa, että naisilla on osin eri toiveet yhtäältä elämänkumppanin ja toisaalta seksuaalisen kumppanin suhteen9 .

Mitä naiset ja miehet voivat tehdä?

Se, että Suomessa on vuosi vuodelta enemmän sinkkuja ja ihmiset ovat tahtomattaan yksin, ei ole paras mahdollinen asiaintila.

Lue vinkkejä siihen, miten vahva nainen pärjää tämän tilanteen kanssa!

Onko sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä osoitteeseen [email protected]
————————————-
* Tässä yhteydessä voi huomauttaa, että jotkin Maslow’n naisiin liittyvät teoriat ovat olleet nyttemmin hyvin kriittisessä tarkastelussa. Ericksen ja Steffen kirjassaan Kiss and Tell: Surveying Sex in the Twentieth Century pitävät ongelmallisena Maslow’n tapaa mieltää naisen dominanssitaso miehiseltä vaikuttavien ominaisuuksien avulla ottamatta huomioon naisille heistä ominaisempaa hoitamisen (nurture) tarvetta.

Lähteet

1Maslow, A.H. Self-Esteem (Dominance-Feeling) and Sexuality in Women. 1942. Julkaistu lehdessä Journal of Social Psychology, 1942, Volume 16, Issue 2. Luettu teoksesta Ruitenbeek, Hendrik M (toim.). Psychoanalysis and Female Sexuality. 1966, University Press, New haven, Connecticut.
2Brooks, Chad. Do Confident Kids Have More Future Career Success? Haastattelu tutkija Reza Hasmathin kanssa. 18.10.2012, Business News Daily. http://www.businessnewsdaily.com/3292-confident-kids-career-success.html
3Baumeister, Roy F. et al. Does High Self-Esteem Cause Better Performance, Interpersonal Success, Happiness, or Healthier Lifestyles? 2003. Julkaistu lehdessä Psychological Science in the Public Interest, 5/2003, Vol. 4, nro 1.
4Tilastokeskuksen PX-Web-tietokannasta; kaupunkimaiset kunnat: miehet 1793404 kpl/naiset 1900012 kpl; maaseutumaiset kunnat: miehet 431023 kpl/naiset 418469 kpl (31.12.2011). http://193.166.171.75/Dialog/Saveshow.asp (Osa Suomen virallista tilastoa: Väestörakenne.)
5”Vuonna 2011 vain 36 prosenttia Suomesta ulkomaille lähteneistä opiskelijoista oli miehiä” s. 36 julkaisussa Garam, Irma. Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2011. CIMO. http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/26864_Kansainvalinen_liikkuvuus
_yliopistoissa_ja_ammattikorkeakouluissa_2011_korjattu.pdf
6Lue lisää rikollisiin rakastumisista dominanssitasoon liittyen Colin Wilsonin teoksesta The Serial Killers – A Study in the Psychology of Violence. 2007, Virgin Books, 5. painos, ensimmäinen julkaistu 1990.
7Tai korkea itseluottamus ja omanarvontunto (self-esteem) saattaa joidenkin kirjoittajien mukaan liittyäkin negatiivisiin ominaisuuksiin kuten itsekeskeisyyteen, narsismiin tai väkivaltaan. Kts. esim. Christopher J. Mrukin huomiot Roy Baumeisterista sivulla 6 Mrukin teoksessa Self-Esteem Research, Theory, and Practive: Toward a Positive Psychology of Self-Esteem. 2006. Springer, 3. painos.
8Bilen, Stefanie. “Kleine Zielgruppe, große Konkurrenz: selbstbewusste Frauen müssen länger suchen”, Wiebke Neberichin haastattelu. 9.1.2013, Saal Zwei -sivuston sivulla. http://www.saalzwei.de/exklusives/artikel/-6fb8df92e1
9Nicholson, Jeremy. Why Women Can’t Find a Good Man. Julkaistu 20.3.2012 The Attraction Doctor -osiossa Psychology Today -lehden verkkoversiossa. http://www.psychologytoday.com/blog/the-attraction-doctor/201203/why-women-cant-find-good-man

Tietoa kirjoittajasta: Stephanie Wood

Katso lisää artikkeleita Stephanie Wood