ELIITTIKUMPPANIn Raha ja rakkaus-tutkimus: hyvätuloisetkin naiset etsivät varakasta miestä!

Raha parisuhteessa

Miten raha vaikuttaa parisuhteeseen? Onko sinulle ikinä tullut tunne, ettet voi lähteä seurustelukumppanin kanssa lomareissuun, ellet saa maksettua omaa osuuttasi matkakustannuksista? Taloudellinen tilanne on asia, jossa usein vertaamme toisiamme. Raha antaa varmuutta elämään, mutta ohjaileeko raha mittavasti ajatuksiamme parisuhteista? ELIITTIKUMPPANIN Raha ja rakkaus-tutkimus käsitteli jäsentensä näkemyksiä rahankäytöstä.

On muutamiakin tapoja toimia rahan kanssa parisuhteessa. Molemmilla voi olla omat tilit ja omat rahat. Toiset tahtovat jakaa kaiken, myös pankkitilit. Jälkimmäistä voidaan perustella niin, että ”jaammehan kaiken muunkin”. Jotakuta se ajattelutapa häiritsee, koska meillä on erilaisia käsityksiä siitä, mikä on tarpeellista ja mikä ei, eli toisin sanoen kuka mielestämme tuhlaa ja kuka ei. Loppujen lopuksi pariskunnan itse tulee määritellä se, mikä on yhteinen toimintatapa rahan kanssa.

ELIITTIKUMPPANIssa menestyviä ja viehättäviä jäseniä

Selvä enemmistö kaikista ELIITTIKUMPPANIn Raha ja rakkaus-tutkimukseen vastanneista piti itseään viehättävänä ja menestyvänä urallaan. 87 % ilmoitti olevansa joko normaalituloinen, tai normaalia korkeatuloisempi. Noin kolme neljäsosaa kaikista osallistuneista piti itseään raha-asioissa säästäväisenä. Sen sijaan naapurimaassamme Ruotsissa tuhlaavaisuuden ja säästäväisyyden raja oli huomattavasti tasaisempi. Vajaa puolet ruotsalaisista piti itseään tuhlaavaisena ja hieman päälle puolet taas säästäväisenä.

Kaikista Suomen kyselyyn osaa ottaneista miehistä 93 % menisi naimisiin matalampituloisen henkilön kanssa, joko siksi ettei raha merkinnyt niin paljoa tai sillä pohjustuksella, että kumppanilla olisi matalista tuloista huolimatta jotakin muuta omaisuutta, kuten esimerkiksi asunto tai auto. Vain kahdeksan prosenttia miehistä vaati saman- tai korkeampitasoista tulotasoa puolisoltaan. Naisista hieman alle puolet kieltäytyisi avioliitosta matalatuloisen henkilön kanssa. Näin vastanneista 77% sanoi olevansa urallaan itse menestyvä. He katsoivat, että kumppanin koulutuksen tulisi olla vähintään samantasoista kuin heillä itsellään ja kumppanin tulojen samansuuruista tai korkeampaa. Heistä noin puolet ilmoitti olevansa normaalituloisia tai normaalia korkeampituloisia (31%). Omasta uramenestyksestä ja tulotasosta huolimatta, samoista naisista 78% haluaisi summittaisen arvion kumppaninsa tuloista, eli suurelle osalle naisista (ja varsinkin hyvätuloisista naisista) mahdollisen seurustelukumppanin taloudellinen asema ei ole lainkaan yhdentekevä – vaan itse asiassa käänteentekevä!

Naapurimaassamme tilanne on vielä kärjistetympi. Ruotsalaisnaisvastaajista 62% sanoi, että naimisiin mennessä puolisolla pitäisi olla samantasoinen tai korkeampi tulotaso kuin itsellä!

Tulotaso etsii toista – tositarkoituksella?

Miksi hyvätuloinen nainen ei menisi matatuloisen miehen kanssa naimisiin? ELIITTIKUMPPANIn psykologi ja tutkija Wiebke Neberich sanoo, että vaikka naiset nykyaikana vaalivat itsenäisyyttään ja riippuumattomuuttaan, toive vakavaraisesta miehestä on edelleen pöydällä. Raha ja rakkaus-tutkimuksen tulokset kertovat, että taloudellisesti menestyksekäs mies vaikuttaa hyvältä ja vakaalta vaihtoehdolta perheen perustamiseen ja muutenkin kumppaniksi yhteisten haaveitten toteuttamiseen.

Jos kaksi hyvätuloista ihmistä löytävät toisensa, miksi rahasta sitten riidellään? Tilanne rahan kanssa voi tulla tukalaksi, kun esimerkiksi pariskunnalle tulee lapsi. Yleensä silloin äiti jää hoivaamaan lasta kotiin, hänen tulotasonsa voi pudota ja työssäkäyvän isän tulot ovat ne, joilla pääasiassa eletään. Mikäli ennen lapsen tuloa on pariskunta aina maksanut kaiken suurin piirtein puoliksi voi uudessa tilanteessa hieman hämmentyä. Kaikki äidit eivät edes koe oikeutta miehen rahoihin, vaikka oma toimeentulo olisi kuinka pieni ja mies tienaisi huomattavasti enemmän. Niinpä Raha ja rakkaus-tutkimuksen mukaan moderni yhteiskunta tuntuu olevan vieläkin hämmennyksissä naisten nousseesta itsenäisyydestä ja taloudellisesta riippumattomuudesta.

Tutkimuksessa myös havaittiin, että on selkeästi vaikeampaa löytää kumppani menestyvälle naiselle kuin menestyvälle miehelle. Miksi? Ennen naisilta odotettiin enemmänkin naimisiinmenoa ja perheen perustamista, kuin menestyksekkään uran tekoa. Nykyajan urallisesti kunnianhimoinen nainen odottaa saavansa haluamansa koulutuksen, sitä vastaavan työpaikan ja tarvittavat puitteet itselleen omin neuvoin. Hän ei siis tyydy pelkästään ihmiseen, jonka kanssa näkisi perustavansa perheen tai yhteisen talouden, vaan vaatii tuolta ihmiseltä enemmän. Nykyajan moderni, menestyvä nainen tahtoo puolisokseen ”samantasoisen” henkilön. Kirjailija Liza Mundy kirjoittaa kirjassaan The Richer Sex, että nykyajan naisilla on kaksi vaihtoehtoa: mennä naimisiin alempitasoisen kanssa tai olla menemättä naimisiin. ”Puhun monien naisten kanssa, jotka ehdottomasti haluavat samantasoisen miehen. He haluavat jonkun, joka on yhtä kunnianhimoinen, sitoutuva ja menestyvä, kuin he itse. Heidän täytyy kuitenkin etsiä joku, joka on enemmän tukea antava kuin kilpailuviettinen”, muistuttaa Mundy.1

Tai sitten menestyvät naiset pitävät kiinni kynsin ja hampain aatteestaan etsiä mies, joka on lähtökohtaisesti niin kovatasoinen, että he toivovat näin saavansa enemmän irti myös parisuhteestaan. He ikään kuin siirtävät työpaikkansa haasteet ja tavoitteet myös rakkauselämäänsä. Lisäksi Mundyn mukaan avioliitto on saanut uudenlaisen huonomman vivahteen. ”Kun nainen työskentelee yhtä kovasti löytääkseen rakkautta kuin tekee työtään hänet nähdään miehennälkäisenä. Se on sääli, sillä tutkimukset osoittavat, että avioliitto tekee terveellisemmäksi ja onnellisemmaksi. Siinä ei ole mitään pahaa, että haluaa hienon elämän”, sanoo Mundy.1

Alle prosentin mielestä avokätisen tipin anto viehättävää!

Raha ja rakkaus-tutkimukseen vastanneista suomalaisista suurin osa ei voisi ikinä tapailla henkilöä vain hänen rahojensa takia. Anteliaisuutta ja avokätisyyttä arvostetumpaa oli järkevä rahankäyttö. 84% piti ihmisen käytöstä erittäin tärkeänä, samoin suuri osa nosti esiin huumorintajun ja ulkonäön. Koulutus, menestys ja raha tulivat viimeisinä. Myös itsenäisyyttään ja taloudellista riippumattomuuttaan arvostavat naiset olivat tätä mieltä.

Mikä sitten ärsyttää suomalaisia miehiä ja naisia kaikista eniten raha-asioissa?

Epämiellyttävimpiä tapoja rahankäytössä

Usein ajatellaan, että reilun tipin jättäminen voisi tehdä esimerkiksi naiseen vaikutuksen. Tutkimuksen mukaan yllättäen vain alle prosentti piti elettä todella viehättävänä.

Suurin osa suomalaisista Raha ja rakkaus-tutkimukseen osallistuneista tahtoo tietää summittaisen arvion siitä, mitä seurustelukumppani tienaa. Vaappuvassa parisuhteessa olleista noin 80% ei ole ikinä yrittänyt pitää elämänkumppanista kiinni ostamalla tälle tavaroita tai taloudellisesti tukemalla häntä. Myöskään 84% vastanneista ei ikinä ole eronnut raha-asioiden takia.

Raha ja rakkaus-tutkimus: entäs salaisuudet?

Monilla meistä on parisuhteissa kaikesta avoimuudesta huolimatta muutamia salaisuuksia. Raha ja rakkaus-tutkimuksessa kysyttiin, miten vastaaja käyttäytyisi, jos hän saisi tietää seurustelukumppanilla olevan salaisia velkoja. Kaikista osallistuneista hieman yli puolet tukisi kumppania velkojen maksamisessa pois. Hieman yli kolmannes vaatisi kumppania maksamaan heti kaikki pois ja vain muutama prosentti eroaisi henkilöstä. Tutkimus paljasti myös, että kumppania velkojen maksamisessa tukevia miehiä oli enemmän (65%), kuin naisia (49%).

Entäs yhteinen pankkitili? Jos kyseessä olisi vakava parisuhde, reilu puolet miesvastaajista tallettaisi yhteiselle pankkitilille osan palkastaan. Naisista hiukan vajaa puolet vastaajista ei ikinä jakaisi pankkitiliä. Reilu kolmannes naisista voisi tallettaa osan palkastaan yhteiselle pankkitilille. Ruotsalaisten naisten keskuudessa on toisenlainen ajattelutapa: 38% oli sitä mieltä, että kaiken pitäisi olla jaettua – myös pankkitilin. Noin kolmannes jakaisi pankkitilin miehensä kanssa ja tallettaisi sille vain osan palkastaan. Vähemmistö naisista, 26% ei ikinä jakaisi pankkitiliään. Naapurimaassamme siis raha ja rakkaus kulkevat käsi kädessä?

Vaikka mikään ei julistaisi rakkautta ja yhdessäoloa enemmän, kuin yhteinen pankkitili ja naimisiinmeno ilman avioehtoa, olemmeko me suomalaiset epäromanttisia vai vain käytännöllisiä? Joku kokee avioehdon loukkauksena, ikään kuin muistutuksena siitä, että ”mitä jos me emme olekaan aikojen loppuun asti yhdessä”. Silloin tulee muistaa, että suurin osa Raha ja rakkaus-tutkimukseen osallistuneista sanoi, ettei seurustelisi rahan takia kenenkään kanssa. Meidät on hurmattu käytöksellä, huumorilla ja ulkonäöllä.

“Ken, jota rakastetaan, on köyhä?” — Oscar Wilde (1854-1900)

Onko sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä osoitteeseen [email protected]

Lähteet

1 Forbes, Larissa Faw’n artikkeli www.forbes.com/sites/larissafaw/2012/12/05/why-are-so-many-professional-millennial-women-unable-to-find-dateable-men/

Tietoa kirjoittajasta: Eeva Torttila

Eeva vastaa ELIITTIKUMPPANIn toimituksesta.

Katso lisää artikkeleita Eeva Torttila