Viehättääkö vastakohdat vai kiehtooko samankaltaisuus?

Jos kulttuurihistoriaan on katsominen, ovat maskuliiniset miehet aina himoinneet naisellisia naisia. Tämä mielikuva juontaa juurensa jo antiikin Kreikan mytologiaan, kun rohkea prinssi Paris sieppasi jumalaisen Helenan. Käsitys vetovoimasta miehekkään miehen ja naisellisen naisen välillä on läsnä lähes kaikkialla aina saduista elokuviin asti. Tämä otaksuttavasti universaali ajatus ei kuitenkaan vaikuta paikkansapitävältä pohjoismaisten sinkkujen keskuudessa, sillä deittipalvelu ELIITTIKUMPPANIn tutkimuksen mukaan jopa 73% feminiinisistä naisista suosii feminiinisiä luonteenpiirteitä omaavia miehiä.

Tutkimuksessa tarkasteltiin psykologista sukupuolta ja sen vaikutusta siihen, minkälainen ihminen viehättää. Ensin kartoitettiin tutkimukseen osallistuneiden vastaajien persoonallisuuspiirteet ja ominaisuudet. Tämän jälkeen osallistujia pyydettiin arvioimaan piirteitä, joita he arvostavat kumppanissa. Yleinen käsitys, jonka mukaan herkät, naiselliset naiset etsivät varmaa ja suojelevaista miestä osoittautui perättömäksi: jopa 73 % naisellisia piirteitä omaavista naisista suosi feminiinisiä luonteenpiirteitä omaavia miehiä. Samoin useimmat maskuliiniset miehet (63 %) ilmaisivat mieltymyksensä maskuliinisiin naisiin.

ELIITTIKUMPPANIn tutkijaryhmän puhemies Wiebke Neberich kommentoi tutkimuksen tuloksia seuraavasti: ”parisuhteita kuvataan usein kahdella päinvastaisella sananlaskulla: vastakohdat viehättävät tai vakka kantensa valitsee. Pitkäaikaisessa suhteessa jälkimmäinen on realistisempi. Terve parisuhde hyötyy suhteen kummankin osapuolen ymmärtäväisyydestä ja kannustuksesta. Samantapaisia luonteenpiirteitä omaavat ihmiset sopivat yleensä yhteen paremmin, koska heillä on samankaltaisia tarpeita, he elävät vertailukelpoisessa tunnemaailmassa ja tyypillisesti myös hahmottavat asioita samalla tavalla. Kaikki tämä auttaa välttämään turhia konflikteja ja ristiriitoja parisuhteessa.”

Tutkimuksen taustatiedot

Sukupuoli käsitteenä pitää sisällään sekä biologiset että psykologiset ominaisuudet. Tässä tutkimuksessa psykologinen sukupuoli määriteltiin BSRI-mittarin (Bem Sex Role Inventory) maskuliinisten ja feminiinisten ominaisuuksien mukaan. BSRI-mittarin mukaan stereotyyppisesti miehekkäitä piirteitä ovat esimerkiksi, dominanssi, itsenäisyys ja agressivisuus, kun taas naisellisiin ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa herkkyys, lämpö ja empaattisuus.

Tietoa kirjoittajasta: EliittiKumppanin verkkotoimitus

EliittiKumppanin verkkotoimituksen tiimi kirjoittaa ajankohtaisia artikkeleita nettideittailusta, sinkkuelämästä ja parisuhteista.

Katso lisää artikkeleita EliittiKumppanin verkkotoimitus