Yleiset sopimusehdot

Apua & ohjeita-osiosta löydät niin vastaukset yleisimpiin kysymyksiin kuin myös ohjeet kuinka lopettaa EliittiKumppanin maksullinen jäsenyys. Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoa, ota rohkeasti yhteyttä asiakaspalveluumme.

EliittiKumppanin Yleiset sopimusehdot Päivitetty: Huhtikuu 2017

Seuraavissa yleisissä sopimusehdoissa säädetään EliittiKumppani-palvelun käyttöehdoista. Tämän palvelun tarjoaa Spark Networks Services GmbH, Kohlfurter Straße 41/43, 10999 Berliini, Saksa (jäljempänä “EliittiKumppani“).

Vain nämä Yleiset sopimusehdot ovat voimassa. Näistä ehdoista poikkeavia asiakkaan sopimusehtoja ei hyväksytä.

1. Palvelu ja palvelun laajuus

a. EliittiKumppani on Internetissä toimiva deittipalvelu. EliittiKumppani tarjoaa tiettyjä palveluita ilmaiseksi ja tiettyjä palveluita maksua vastaan. Asiakas saa pääsyn EliittiKumppanin tietokantaan, joka sisältää muiden asiakkaiden profiileita ja tietoja.

b. Jokainen asiakas voi rekisteröityä ilmaiseksi, tehdä kerran persoonallisuustestin, laatia profiilin ja ylläpitää sitä ja saada lisäksi henkilökohtaisia listoja kumppaniehdokkaista (”ilmainen jäsenyys”)

c. Ilmaiseksi jäseneksi rekisteröityneillä asiakkailla on mahdollisuus tilata maksullinen palvelu (“maksullinen jäsenyys“). Ennen maksulliseen palveluun sitoutumista asiakkaalle ilmoitetaan kyseisen palvelun maksullisuudesta sekä maksutavoista ja -ehdoista. Sitoumus syntyy vasta, kun asiakas vahvistaa tilauksen ja tämän maksuehdot klikkaamalla vahvistuspainiketta.

d. EliittiKumppanilla on oikeus käyttää kolmansia osapuolia palveluntarjoajina ja apulaisina osan tai koko palvelun toteuttamisessa. Asiakkaalle ei saa kuitenkaan tämän takia koitua haittaa.

e. EliittiKumppani ei takaa kumppanin löytämistä palvelustaan. EliittiKumppani ei siis ole vastuussa, jos asiakas ei saa yhteydenottoja. Tämä ei koske tapauksia, joissa ”Kontaktitakuu” on osana maksullista jäsenyyttä. Kontaktitakuuta koskevat seuraavat säännöt: kuuden (6) kuukauden maksullisessa jäsenyydessä takaamme vähintään 10 kontaktia ja 12 kuukauden maksullisessa jäsenyydessä vähintään 20 kontaktia. Kontaktiksi lasketaan: (i) jokainen toisen jäsenen itse kirjoittama viesti, jonka saat lähetettyäsi hänelle hymyn, kysymyksiä tai vapaamuotoisen viestin ja (ii) jokainen itse laatimasi viesti, jonka lähetät toiselle jäsenelle vastauksena saamaasi hymyyn, kysymyksiin tai vapaamuotoiseen viestiin. Olet oikeutettu Kontaktitakuuseen, jos olet lähettänyt kuuden (6) kuukauden jäsenyyden aikana neljä (4) tai 12 kuukauden jäsenyyden aikana kahdeksan (8) kontaktipyyntöä vapaamuotoisen viestin muodossa, olet täyttänyt kohdat ”Oma profiili” ja ”Oma haku” täydellisesti ja huolella, olet ladannut ainakin yhden profiilikuvan, sinulla on aktiivinen ja maksullinen käyttäjätili, olet kirjautunut säännöllisesti sisään profiiliisi ja ilmoitat meille viimeistään 14 päivää ennen jäsenyytesi loppumista sähköpostitse osoitteeseen [email protected], että haluat hyödyntää Kontaktitakuun. Jos kaikki nämä kohdat täyttyvät, sinulla on oikeus kertaluontoiseen jäsenyyden pidentämiseen sen kestoajalla.

f. EliittiKumppani poistaa näkyvistä asiakkaan antamat virheelliset tiedot, kun se saa tällaisia tietoonsa. EliittiKumppani ei kuitenkaan ota vastuuta asiakkaiden antamista vääristä tiedoista eikä takaa asiakkaiden antamien tietojen oikeellisuutta.

g. EliittiKumppani takaa palvelun saatavuuden 99,7% ajan kalenterivuodesta. Mukaan ei lasketa EliittiKumppanista johtumattomia palvelun toiminnan häiriöitä, kuten esimerkiksi välttämättömiä kunnossapitotöitä, ylivoimaista estettä tai viestintäverkon häiriöitä.

h. Voidakseen käyttää EliittiKumppanin palvelua täydessä laajuudessaan asiakkaan tulee käyttää aina uusimpia selaimia ja mahdollistaa niiden rajoittamaton toiminta tietokoneellaan (esim. aktivoimalla JavaScript ja evästeet). Palvelun käyttö voi olla rajoittunutta, jos asiakas käyttää vanhentunutta tai poikkeuksellista teknologiaa.

2. Palvelun käyttö ja sopimuksen synty

 1. EliittiKumppanin käyttö edellyttää palveluun rekisteröitymistä. Rekisteröityäkseen palveluun asiakas tarvitsee voimassa olevan sähköpostiosoitteen ja itse valitun salasanan.
 1. Rekisteröityessään asiakkaan tulee olla 18-vuotias eli täysi-ikäinen.
 1. Rekisteröinnin yhteydessä EliittiKumppanin ja asiakkaan välille syntyy sopimussuhde, joka koskee ilmaista jäsenyyttä. Siihen soveltuvat nämä yleiset sopimusehdot.
 1. Rekisteröinnin jälkeen asiakas saa sähköpostin, joka vahvistaa sopimuksen ilmaisesta jäsenyydestä.
 1. EliittiKumppanin ja asiakkaan välille syntyy toinen sopimussuhde, kun asiakas tilaa maksullisen jäsenyyden klikkaamalla eteenpäin vievää painiketta maksutietojen syöttämisen jälkeen.
 1. Ennen maksullisen sopimussuhteen syntymistä asiakkaalle ilmoitetaan kyseisen palvelun sisältö, hinta sekä maksuehdot.
 1. Sopimussuhde maksulliseen jäsenyyteen syntyy vasta, kun EliittiKumppani lähettää tilausvahvistuksen sähköpostitse.
 1. Tilausvahvistuksessa asiakas saa sopimuksen tiedot (tietoja jäsenyydestä) sekä sopimuksen tekohetkellä voimassa olevat Yleiset sopimusehdot. Asiakas voi tallentaa sopimuksen tiedot ja Yleiset sopimusehdot tai tulostaa ne. EliittiKumppani tallentaa myös sopimuksen tiedot.
 1. Jos asiakas jättää laskun maksamatta, EliittiKumppanilla on oikeus sulkea asiakkaan käyttäjätili väliaikaisesti, kunnes maksu on suoritettu. Käyttäjätilin väliaikainen sulkeminen ei vaikuta jäsenyyden pituuteen.

3. Maksuehdot

 1. Asiakas voi valita seuraavista maksutavoista: Visa Electron, luottokortti tai Paypal.
 1. Valitun sopimusajan maksut tulee suorittaa vähennyksittä kerralla ennakkoon EliittiKumppanille.
 1. Aloittamalla maksullisen jäsenyyden ja antamalla laskutustiedot asiakas antaa EliittiKumppanille oikeuden maksun toteuttamiseen.

4. Tietojen käyttö, tietojen antaminen eteenpäin ja tietojen välittäminen

 1. EliittiKumppani huomioi palvelun tuotannossaan aina lain mukaiset tietosuojamääräykset.
 1. Lisätietoja EliittiKumppanin henkilökohtaisten tietojen käsittelystä voit lukea kohdasta Tietosuojamääräykset.

5. Jäsenyyden lopetus, automaattinen jatkuminen ja irtisanoutuminen

 1. Asiakas voi lopettaa ilmaisen jäsenyyden (profiilin poistaminen) koska tahansa kohdan ”Käyttäjätili – Jäsenyyteni – Perusjäsenyys” alta.
 1. Ennen 01.07.2013 rekisteröityneiden asiakkaiden maksullista palvelua koskevan sopimuksen voimassaolo jatkuu automaattisesti tilauksen yhteydessä sovitulla sopimusajanjaksolla, jos asiakas ei irtisano sopimusta irtisanomisajan puitteissa. Maksu uudelta ajanjaksolta veloitetaan asiakkaalta automaattisesti. Asiakas voi irtisanoa automaattisesti uusiutuneen jäsenyyden kuukauden irtisanomisajalla. Tässä tapauksessa EliittiKumppani hyvittää asiakkaalle ylimääräisten, jo maksettujen kuukausien hinnan.
 1. 01.07.2013 alkaen rekisteröityneitä asiakkaita koskee seuraava. Maksullista palvelua koskevan sopimuksen voimassaolo jatkuu määräaikaisen tilausjakson umpeuduttua automaattisesti kuukausittaisena tilauksena, jos asiakas ei irtisano sopimusta irtisanomisajan puitteissa. Maksu uudelta ajanjaksolta veloitetaan asiakkaalta automaattisesti.
 1. Maksullisen jäsenyyden irtisanomisaika päättyy seitsemän (7) päivää ennen jäsenyyden viimeistä päivää. Jäsenyys voidaan irtisanoa aikaisintaan ensimmäisen kokonaisen tilausjakson loppuun.
 1. Maksullisen jäsenyyden irtisanominen hyväksytään ainoastaan, kun se tehdään selkeästi ja kirjallisessa muodossa (esim. kirjeellä, faksilla, yhteydenottolomakkeella tai sähköpostilla). Profiilin poistaminen ei oikeuta jäsenmaksujen palauttamiseen eikä vastaa irtisanoutumista.
 1. Väärinkäytösten välttämiseksi kirjallisen ilmoituksen sopimuksen irtisanomisesta tulee sisältää EliittiKumppanissa käyttämäsi sähköpostiosoite. Kirjallisen irtisanomisen voit lähettää:

Sähköpostitse: [email protected]

tai

Postitse:

Spark Networks Services GmbH
EliittiKumppanin asiakaspalvelu
Kohlfurter Str. 41/43
10999 Berliini, Germany

tai

Yhteydenottolomakkeella: yhteydenottolomake

 1. Maksullisen jäsenyyden päätyttyä asiakkaan käyttäjätilin tila muuttuu perusjäsenyydeksi sen tuomin käyttörajoituksin.
 1. Molemmilla sopimuksen osapuolilla on oikeus purkaa niin ilmainen kuin maksullinenkin sopimus painavan syyn vuoksi. EliittiKumppanille painavia syitä purkaa sopimus ovat asiakkaan antamat väärät tiedot rekisteröinnin, maksun tai myöhemmän tietojen muuttamisen yhteydessä tai jos asiakas rikkoo yleisiä sopimusehtoja toistamiseen, vaikka EliittiKumppani on huomauttanut häntä tästä.

6. EliittiKumppanin vastuu

 1. EliittiKumppani vastaa sopimuksen mukaan ainoastaan sellaisista asiakkailleen aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat (1) EliittiKumppanin, sen laillisten edustajien tai työntekijöiden tahallisesta tai törkeän huolimattomasta toiminnasta; (2) EliittiKumppanin, sen laillisten edustajien tai työntekijöiden velvollisuuksien laiminlyönnistä ja vaarantavat ihmisen henkeä, ruumiillista koskemattomuutta tai terveyttä; tai (3) keskeisen sopimusvelvoitteen laiminlyönnistä. Keskeiset sopimusvelvoitteet ovat sellaisia sopimusvelvoitteita, joiden toteutuminen on edellytys sopimuksen toimeenpanemiselle ja joiden noudattamista asiakas voi olettaa. Vastuu rajoittuu ennustettavissa oleviin sopimukselle tyypillisiin ja välittömästi syntyviin vahinkoihin.
 1. EliittiKumppani ei aseta määrällistä korvausrajoitusta kohtien 6.a (1) ja (2) tapauksissa. Oikeus korvaukseen on rajoitettu ennustettavissa oleviin sopimukselle tyypillisiin vahinkoihin.
 1. Muissa kuin kohdan 6.a kaltaisissa tapauksissa EliittiKumppani ei ota vastuuta oikeusperusteesta riippumatta.
 1. Edellä mainitut vastuun rajoitukset koskevat kaikkia EliittiKumppanin toimielimiä, työntekijöitä ja apulaisia.
 1. Edellä mainitut säännökset vahingonkorvausvastuusta eivät koske tuotevastuuta, takuuta tai tahallista petosta.

7. Asiakkaan vastuu ja velvollisuudet, kielletyt toimintatavat sekä vastuusta vapauttaminen

 1. Asiakas on yksin vastuussa ilmoituksensa sisällöstä ja kaikista antamistaan tiedoista.
 1. Asiakas vakuuttaa, että hänen antamansa tiedot ovat totuudenmukaisia ja kuvaavat häntä henkilökohtaisesti. EliittiKumppanilla on oikeus, muttei velvollisuutta, tarkastaa asiakkaan antamien tietojen paikkansapitävyys.
 1. Varmistaakseen seuranhakupalvelun aitouden asiakas vakuuttaa käyttävänsä EliittiKumppanin palveluita tavoitteenaan löytää pitkäaikainen parisuhde ja että hän ei ole palveluun rekisteröityessään parisuhteessa.
 1. Rekisteröityessään asiakas sitoutuu käyttämään palvelua ainoastaan yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen (ks. myös kohta g).
 1. Asiakas vakuuttaa, että hänellä on kaikki oikeudet EliittiKumppanin palvelun yhteydessä käyttämiinsä kuviin, teksteihin, ohjelmistoihin ja muihin tekijänoikeudellisiin tietoihin.
 1. Asiakas sitoutuu rekisteröityessään ja palvelua käyttäessään noudattamaan kaikkia asianmukaisia lakeja.
 1. Asiakas ei saa missään tapauksessa (kielletty käytös):

a) antaa kolmannen osapuolen tietoja ominaan (mukaan lukien sähköpostiosoitetta). Ennen kaikkea hän ei saa käyttää kolmansien osapuolien pankki- tai luottokorttitietoja;

b) antaa eteenpäin kolmannen osapuolen henkilökohtaisia tietoja, kuten nimeä, puhelinnumeroa, osoitetta, sähköpostiosoitetta, kuva- / videotiedostoja ja / tai verkko-osoitetta, ilman tämän lupaa;

c) levittää herjaavaa, sopimatonta tai muulla tavoin lainvastaista materiaalia;

d) uhkailla tai häiritä kolmansia osapuolia tai loukata heidän oikeuksiaan (sisältäen persoonallisuusoikeuden);

e) ladata tiedostoja, jotka sisältävät viruksen (haittaohjelma);

f) käyttää palvelua tavalla, joka vaikuttaa huonontavasti muiden asiakkaiden kokemaan palvelun laatuun (esim. tekstin laatiminen omaan profiiliin muulla kuin suomen, ruotsin tai englannin kielellä);

g) siepata tai yrittää siepata sähköpostiviestejä;

h) mainostaa muita seuranhakupalveluita;

i) lähettää ketjukirjeitä tai vastaavanlaisia viestejä;

j) antaa viestipalveluiden tai muiden Internetin palveluntarjoajien nimiä, osoitteita, puhelin- tai faksinumeroita, sähköpostiosoitteita, käyttäjänimiä tai muita yhteystietoja henkilökohtaisissa tiedoissaan (profiili); tai

k) antaa sisäänkirjautumistietoja ja henkilökohtaisia salasanoja kolmansille osapuolille tai käyttää niitä yhteisesti kolmannen osapuolen kanssa.

 1. Luvattomia elinkeinon tai liiketoiminnan harjoittamisen muotoja näiden ehtojen puitteissa ovat erityisesti:

a) tavaroiden tai palveluiden tarjoaminen maksua vastaan tai kehotus tehdä tällainen tarjous tai viittaus toisessa paikassa olevaan vastaavanlaiseen tarjoukseen;

b) kaupallisten Internet-sivustojen mainostaminen; etenkään sellaisten, jotka myyvät tavaroita / palveluita, esittelevät / mainostavat yrityksiä tai mainostavat muita kaupallisia Internet-sivustoja. Tämä koskee erityisesti ponnahdusikkunoita, banneri-mainontaa ja linkkimainontaa;

c) linkittäminen (suoraan tai välillisesti) toisen palveluntarjoajan seuranhakusivustolle;

d) maksullisten palvelunumeroiden (puhelin tai tekstiviesti) antaminen sivustolla;

e) voittoa tavoittelevat yhteydenotot; ennen kaikkea viittaaminen maksullisiin palvelunumeroihin;

f) työntekijöiden, mallien tms. etsiminen toimistoille tai liiketoiminnan harjoittajille;

g) sivuston asiakkaiden profiilitietojen kerääminen tai tietojen kerääminen asiakkailta (esim. puhelinnumeroita) esimerkiksi kaupallisiin mainos- tai jälleenmyyntitarkoituksiin; ja

h) kaupallisten tarjousten tekeminen palvelun asiakkaille tai kaupallisten viestien lähettäminen. Tämä koskee erityisesti linkkien asettamista tai mainitsemista profiilitiedoissa tai sivuston sisällä tapahtuvassa viestinnässä.

i. EliittiKumppanilla on oikeus vahingonkorvaukseen, jos asiakas rikkoo tämän sopimuksen ehtoja. Asiakkaalla ei ole vahingonkorvausvelvollisuutta, jos hän ei ole vastuussa sääntöjen rikkomisesta. Asiakas sitoutuu vapauttamaan EliittiKumppanin vastuusta, velvoitteista, vaatimuksista ja kustannuksista vahinkotapauksissa, jotka eivät johdu EliittiKumppanin toimielinten, työntekijöiden tai alihankkijoiden tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta. Ennen kaikkea asiakas sitoutuu vapauttamaan EliittiKumppanin kaikesta vastuusta koskien muiden jäsenten käyttäytymistä, kuten kunnianloukkausta, yksityisyyden suojan loukkausta ja immateriaalioikeuksien loukkausta sekä muista kolmansien osapuolten aiheuttamista vahingoista tai muiden käyttäjien jäsenyyden päättymisestä aiheutuneista haitoista.

8. Käyttäjätilin sulkeminen valituksen tai epäilyksen johdosta

 1. EliittiKumppanilla on oikeus sulkea asiakkaan käyttäjätili tai osia siitä, jos kolmas osapuoli on tehnyt siitä perustellun valituksen tai on syytä epäillä lain tai näiden Yleisten sopimusehtojen rikkomista. Tämä ei vaikuta oikeuteen purkaa sopimus painavien syiden vuoksi (kohta 5.g).
 1. EliittiKumppani antaa asiakkaalle varoituksen ennen käyttäjätilin sulkemista, jos tätä voidaan kohtuullisuuden nimissä edellyttää. Asiakkaalla on tällöin tilaisuus kumota epäily tai korjata tekemänsä virhe. Jos ensimmäistä varoitusta ei voida kohtuullisuuden nimissä antaa, esim. koska sulkeminen on pakollista, jotta EliittiKumppania tai toista asiakasta ei vahingoiteta, EliittiKumppani ilmoittaa asiakkaalle käyttäjätilin sulkemisesta välittömästi sen tehtyään ja antaa asiakkaalle tilaisuuden ottaa kantaa asiaan tai korjata tekemänsä virhe.
 1. EliittiKumppani voi kuitenkin poistaa kielletyn sisällön tai pitää sen suljettuna, jos tuomioistuin tai viranomainen tätä edellyttää tai jos asiakkaan käyttöoikeus on päättynyt. Tämä pätee myös, jos tietojen poistaminen tai suljettuna pitäminen on tarpeen, jotta EliittiKumppanille tai sen asiakkaalle ei aiheudu vahinkoa.
 1. Asiakkaan velvollisuus suorittaa sopimuksen mukaiset maksunsa pysyy voimassa huolimatta sisällön sulkemisesta. Jos asiakkaan käyttäjätililtä on suljettu maksullisen jäsenyyden osia ja sulkeminen osoittautuu jälkeenpäin epäoikeutetuksi, asiakkaan maksullista jäsenyyttä pidennetään vastaavalla ajalla. Jos jäsenyyden pidentäminen ei ole mahdollista tai sitä ei voida objektiivisesti vaatia, EliittiKumppani hyvittää asiakkaalle suljetun ajan maksut.

9. Loppumääräykset

 1. Näihin Yleisiin sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia.
 1. Suullisia tai kirjallisia lisäehtoja ei hyväksytä.
 1. Vaikka yksittäiset sopimuksen osat muuttuisivatkin osittain tai kokonaan pätemättömiksi, sopimus pysyy muilta osin voimassa.
 1. Näiden sopimusehtojen voimassaoloon ja tulkintaan sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta ja sopimussuhteesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan asiakkaan kotipaikan tuomioistuimessa. Asiakkaalla on myös oikeus saattaa erimielisyys kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

e. Meillä ei ole velvollisuutta osallistua riidanratkaisuun kuluttajansuojalautakunnan edessä.

Ohjeistus perumisoikeudesta

Peruuttamisoikeus

Sinulla on täysi oikeus peruuttaa tekemäsi sopimus ilman erityistä syytä 14 vuorokauden sisällä sopimuksen tekemisestä. Jos haluat käyttää peruutusoikeutta, tulee sinun ilmoittaa asiasta meille määräajassa. Määräajan noudattamiseksi riittää, että peruutusilmoitus on lähetetty asetetussa määräajassa.

Voit tehdä ilmoituksen meille:

Sähköpostitse: [email protected]

tai

Postitse:

Spark Networks Services GmbH
EliittiKumppanin asiakaspalvelu
Kohlfurter Str. 41/43
10999 Berliini, Germany

tai

Faksilla: +49 (30) 868 000 311

tai

Yhteydenottolomakkeella: yhteydenottolomake

Ilmoituksesta on tultava selkeästi ilmi, että haluat käyttää peruuttamisoikeutta. Voit halutessasi käyttää oheista peruuttamislomaketta, sen käyttö ei kuitenkaan ole pakollista. Voit tehdä peruuttamisilmoituksen myös sivustomme yhteydenottolomakkeella. Vastaanotettuamme peruuttamisilmoituksesi, lähetämme sinulle siitä vahvistuksen.

Peruuttaminen

Jos peruutat tämän sopimuksen, palautamme sinulta saamamme maksut toimituskulut mukaan lukien viimeistään 14 vuorokauden kuluessa hetkestä, jolloin olemme peruutusilmoituksen vastaanottaneet. Jos maksaja on käyttänyt jotain muuta kuin tarjoamaamme maksutapaa ja siitä on aiheutunut lisäkustannuksia, näitä vaihtoehtoisesta maksutavasta aiheutuneita lisäkustannuksia ei hyvitetä.

Ellei ole toisin sovittu, maksu palautetaan samalla maksutavalla, jolla alkuperäinen maksu suoritettiin. Eliittikumppanilla on oikeus veloittaa katsomansa kohtuullinen korvaus siitä käytöstä, jota palvelua on käytetty ennen peruuttamista.

Peruuttamislomake

(täytä ja palauta tämä lomake vain siinä tapauksessa, että haluatte peruuttaa sopimuksen).

Toimita peruuttamislomake meille:

Spark Networks Services GmbH
EliittiKumppanin asiakaspalvelu
Kohlfurter Str. 41/43
10999 Berliini, Saksa
sähköposti: [email protected]
faksi: +49 (30) 868 000 311

Ilmoitan, että haluan peruuttaa tekemäni sopimuksen, joka koskee Eliittikumppanin Premium-jäsenyyttä:

Tilauspäivä:

Kuluttajan nimi:

Kuluttajan osoite:

Kuluttajan rekisteröitymiseen käyttämä s-postiosoite:

Kuluttajan allekirjoitus:

Päiväys:

Perumisoikeutta koskevan ilmoituksen loppu