Viisi persoonallisuuspiirrettä: ekstroversio

Ekstroversio

Oletko lukenut oman persoonallisuusprofiilisi ja haluat tietää lisää yksittäisistä persoonallisuuspiirteistä? Tässä ELIITTIKUMPPANIn Neuvonta-osiossa kerrotaan lisää aiheesta. Saat täältä tärkeimmät tiedot persoonallisuuspsykologian viidestä ulottuvuudesta eli ekstroversiosta, avoimuudesta, ystävällisyydestä, neuroottisuudesta ja tunnollisuudesta.

Ekstroversio kuvaa sitä, kuinka paljon ihminen kaipaa kontaktia toisiin ihmisiin. Ulottuvuuden yhdessä päässä on korkea ekstroversion taso ja toisessa päässä sen vastakohta, introversio.

Näiden ääripäiden eron hahmottaa, kun miettii omia tuntemuksiaan toisten ihmisten seurassa.

Nautitko siitä, että saat monen ihmisen huomion osaksesi ja että olet jokaisen juhlan keskipiste? Vai tuntuuko liika huomio sinusta epämiellyttävältä, ja vietät iltasi mieluummin yksin tai pienen ystäväporukan kesken?

Vaikka tarpeemme ihmiskontaktiin saattaa vaihdella päivän ja mielialan mukaan, yleinen suuntaus on kuitenkin syvällä persoonallisuudessamme.

Ystäväpiirin organisaattori

Erityisen ulospäinsuuntautuneita ihmisiä voi kuvailla eloisiksi, aktiivisiksi, seurallisiksi ja puheliaiksi. He viettävät aikansa mieluiten muiden seurassa eivätkä viihdy pitkiä aikoja yksin. He ovat energisiä ja lähtevät helposti mukaan monenlaiseen puuhaan. He osallistuvat mieluusti keskusteluihin ja ovat sosiaalisessa kanssakäymisessä aidosti kiinnostuneita toisista ihmisistä.

Tällaiset ihmiset keksivät usein monenlaisia uusia ideoita ja ovat ystäväpiirin priimusmoottoreita, jotka järjestävät kaikenlaista ja saavat ajatuksensa läpi. He ottavat kontaktia estottomasti ja ovat perusluonteeltaan optimistisia.

Taka-alalla keskipisteen asemesta

Erityisen sisäänpäinkääntyneitä ihmisiä voi kuvata rauhallisiksi, harkitseviksi ja hieman varovaisiksi. He suhtautuvat toisiin ihmisiin usein varautuneesti ja vaikuttavat vaikeasti lähestyttäviltä. He ovat harkitsevia mutta myös päättäväisiä. He eivät pidä jännityksestä eivätkä viihdy suurien ihmisjoukkojen keskellä.

He viihtyvät paremmin taka-alalla kuin huomion keskipisteenä. Varautuneita ihmisiä pidetään usein yksinäisinä susina, mutta heillä voi hyvin olla läheisiä ystävyyssuhteita. Heillä onkin useimmiten pienehkö mutta läheinen ystäväpiiri. Uusille ihmisille he lämpenevät hitaasti. He tarvitsevat aikaa tutustuakseen ihmisiin ja luottaakseen heihin.

Tämä artikkeli kuvaa ekstroversio-ulottuvuuden ääripäitä, mutta sillä on paljon eri asteita. Vasta yhdessä muiden neljän persoonallisuuspiirteen kanssa ekstroversiotasosi antaa tarkan ja moniulotteisen kuvan persoonallisuudestasi.

Tietoa kirjoittajasta: Stephanie Wood

Katso lisää artikkeleita Stephanie Wood