Läheisyys ja intiimiys parisuhteessa: mikä on seksin rooli?

Läheisyys parisuhteessa

Intiimiys sekä läheisyyden osoittaminen ja vastaanottaminen parisuhteessa ovat valitettavan aliarvostettuja. Usein intiimiys ja läheisyys ymmärretään lähes seksin synonyyminä. Todellinen intiimiys kahden ihmisen välillä on kuitenkin paljon muutakin kuin mitä lakanoiden välissä tapahtuu.

Palkittu psykoterapeutti ja kolumnisti Barton Goldsmith pohtii Psychology Today –lehdessä julkaistussa artikkelissaan seksin ja läheisyyden eroja.1 Bartonin mukaan intiimiys parisuhteessa on hellyyttä, lempeyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta kahden toisiaan rakastavan henkilön välillä. Intiimiyttä ja läheisyyttä voi osoittaa lukuisin eri tavoin, esimerkiksi:

• Kävelemällä käsi kädessä ruokakauppaan,
• Suikkaamalla suukon kumppanille ennen töihin lähtöä, tai
• Valmistamalla romanttisen illallisen myöhään töistä palaavalle puolisolle

Bartonin mielestä läheisyys parisuhteessa on siis ennen kaikkea rakkauden osoittamista pienin elein arjen eri tilanteissa. Intiimiys hyvässä ja toimivassa parisuhteessa on siis jotain paljon arkipäiväisempää ja hempeämpää kuin päätähuimaava seksielämä.

Intiimi ja läheinen suhde on eräänlainen rakkauden utopia, jota suurin osa pareista havittelee. Bartonin sanoin useimmat silti laiminlyövät juuri ne tärkeät arjen yksityiskohdat, joihin parisuhteen läheisyys perustuu.

Läheisyys ja sen rakentaminen parisuhteessa

Uuden suhteen alussa jokapäiväiset kiintymyksen osoitukset ovat yleisempiä. Rakkauden alkuhuumassa kumppani vaikuttaa kaikinpuolin täydelliseltä. Todellisen läheisyyden muodostuminen on kuitenkin pitkäikäinen prosessi, joka vaatii molemminpuolista panostusta, aitoa kiinnostusta, sekä toisesta huolehtimista ja välittämistä kaikilla elämän osa-alueilla.2

Joskus pitkässä parisuhteessa kumppanin huomioiminen arkielämässä jää taka-alalle. Erinäiset parisuhdeongelmat saattavat olla syynä läheisyyden puutteeseen. Kuinka intiimiyttä voidaan lähteä rakentamaan uudelleen?

Bartonin kokemuksien mukaan yleensä jo pelkkä asiasta keskusteleminen auttaa. Monesti kumppani on huomaamattaan etäinen esimerkiksi työelämän kiireiden ja huolien vuoksi. Yhteinen aika, kummankin toiveista, odotuksista ja huolista keskusteleminen sekä päivittäiset pienet teot ovat intiimin suhteen perusta. Vaikka läheisyys suhteessa käsittääkin parisuhteen osapuolien yhteneväisyyden, on kuitenkin tärkeää, että myös oma yksityisyys ja itsenäisyys säilyy.3

Parisuhteen läheisyys ja seksin merkitys

Mikä siis on rakastelun ja seksuaalisuuden rooli intiimissä ja läheisessä parisuhteessa?

Seksiterapeutti Jonathan Lenbuck4 näkee seksin intiimiyden fyysisenä ilmentymänä. Lenbuck määrittelee läheisyyden tunnetilana, jossa kaksi ihmistä ovat erottamattomasti toisiinsa liittyneitä. Hänen sanoin läheisyys parantaa seksiä ja seksi parantaa läheisyyttä.

Myös Lenbuck kuitenkin korostaa, että hyvä ja tyydyttävä seksi sekä rakastelu eivät ole ainoa keino ilmaista intiimiyttä ja parisuhteen läheisyyttä. Parisuhde voi olla tyydyttävä ja intiimi myös ilman seksiä. Intiimiyttä voi kehittää myös viettämällä laatuaikaa kumppanin kanssa, sekä nauttimalla pelkästä fyysisestä läheisyydestä ja kosketuksesta.

Kuinka seksistä ja omista seksitoiveista pystyy keskustelemaan parisuhteessa?

Onko sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä osoitteeseen [email protected]

Lähteet

1Goldsmith, B. (2013) The Difference Between Sex and Intimacy. Psychology today. http://www.psychologytoday.com/blog/emotional-fitness/201309/the-difference-between-sex-and-intimacy
2Väestöliitto. Parisuhteen kehrä: hellyys http://www.vaestoliitto.fi/parisuhde/tietoa_parisuhteesta/parisuhteen_kehra/laheisyys/hellyys/
3Väestöliitto. Parisuhteen kehrä: intiimiys
http://www.vaestoliitto.fi/parisuhde/tietoa_parisuhteesta/parisuhteen_kehra/laheisyys/intiimiys/
4Lenbuck, J. (2013) How Does Sex Differ from Intimacy? Psych Central. http://psychcentral.com/blog/archives/2013/04/26/how-does-sex-differ-from-intimacy/

Tietoa kirjoittajasta: Sanna

Sanna vastaa ELIITTIKUMPPANIn toimituksesta.

Katso lisää artikkeleita Sanna