Pettäminen

Pettäminen

Pettämisestä uutisoidaan niin paljon, että sen voisi luulla olevan jokapäiväistä. Todellisuudessa se on melko harvinaista mutta sitäkin satuttavampaa ja yleisin eron syy. Tässä artikkelissa kerromme, kuinka harva suomalainen pettää, miksi uskottomuus on vähentynyt ja mitkä pettämisen oikeat syyt ovat.

Ensinnä koko joukko hyviä uutisia: lähes 60 % suomalaisista miehistä ja lähes 70 % suomalaisista naisista ei ole koskaan pettänyt kumppaniaan. Pettäjien määrä on 2000-luvulla vähentynyt. Suomalaiset myös tuomitsevat uskottomuuden selvästi jyrkemmin kuin useimmat muut eurooppalaiset.1

Miksi uskottomuus on vähentynyt?

Pettäminen ja sen hyväksyminen ovat siis vähentyneet. Seksologi Osmo Kontula arvioi tämän johtuvan parisuhteiden muuttuneesta luonteesta.2 Aiemmin parisuhteissa oli merkittävämpää yhteinen talous ja rahat ja yhteiskunnan käsitys perheestä.

Nykyään parisuhteet perustuvat Kontulan mukaan yhä enemmän käsitykselle romanttisesta yhteydestä ja läheisyydestä. Rakkaus, luottamus ja seksuaalinen yhteys ovat aikaisempaa tärkeämpiä, ja pettäminen romuttaisi nämä.

Uskollisuus rakastetulle kumppanille on järkevää myös siksi, että seksi oman kumppanin kanssa on tutkimusten mukaan ylivoimaisesti parempaa kuin muiden kanssa.3

Pettämisen vähentymiselle voi olla myös muita syitä. Kontulan mukaan jotkut tutkijat arvioivat yhteiskunnan arvojen tiukentuneen. Voipa syynä olla vaikka sekin, että evoluutio on suosinut korkeampaa oksitosiinitasoa, joka puolestaan saattaa johtaa suurempaan uskollisuuteen4.

Miksi jotkut kuitenkin pettävät?

Vaikka pettäminen on Suomessa vähentynyt, sitä tapahtuu jonkin verran, etenkin vanhemmissa ikäluokissa5. Uskottomuuden syyt eivät ole aina täysin selvillä edes pettäjillä itsellään.

Yleisimmät syyt liittyvät pettäjän epävarmuuteen ja erinäisiin parisuhteen ongelmiin. Myös seksuaalisilla tarpeilla on roolinsa:

Se johtuu pettäjän persoonasta

♦ Epävarmemmat ihmiset pettävät todennäköisemmin, joskin se saattaa johtua siitä, että he ovat ylipäätään epätyytyväisempiä parisuhteisiinsa.6

♦ Miehillä useiden kumppanien pitäminen samanaikaisesti saattaa olla (usein itseään vastaan kääntyvä) keino suojautua sitä vastaan, että kumppani hylkäisi hänet.7

♦ Niin miehille kuin naisille on tärkeää tuntea itsensä halutuksi. Se vahvistaa heidän itsevarmuuttaan ja seksuaalisuuttaan. Jos sitä tunnetta ei tule vakikumppanilta, ihminen saattaa turvautua pettämiseen.

♦ Suhteellisen harvinainen mutta kuitenkin mahdollinen syy pettämiselle on myös vakava kiintymys toiseen ihmiseen. Joskus erillissuhteesta tulee pitkäaikainen virallinen suhde.

Se johtuu parisuhteen ongelmista

♦ Maalaisjärki ja tutkimukset todistavat, että mitä onnellisempi parisuhde on, sitä vähemmän pettämistä tapahtuu8. Sopivan partnerin valinta ja parisuhteen tietoinen hoitaminen suojaavat siis uskottomuutta vastaan.

Se johtuu seksuaalisista tarpeista

Seksiin liittyvien toiveiden, varsinkin poikkeuksellisina koettujen, esittäminen voi tuntua vaikealta vakituisessa suhteessa. Mahdollinen kieltäytyminen tai ihmettely tuntuisi vähemmän pahalta vieraan kanssa.9 Niin ymmärrettävä kuin tämä pelko onkin, se lienee usein turha, sillä tutkimusten mukaan kumppanit olisivat valmiit täyttämään lähes 30 % toisen täyttämättömistä seksuaalisista toiveista, jos ne tuotaisiin julki.

♦ Esseisti Alain de Bottonin mukaan miehen erektio-ongelmat voivat toisinaan olla seurausta ystävällisyydestä ja kunnioituksesta omaa kumppania kohtaan.10 Tällöin on mahdollista, että seksuaalinen suoritus onnistuu vieraan kanssa helpommin.

♦ Muodissa olevien evoluutiopsykologien mukaan pettäminen on luontainen biologinen reaktio. Naaraiden on heidän mukaansa luontaista antaa parhaille geeneille mahdollisuus hedelmöittää itsensä11, kun taas urokset pyrkivät levittämään omia geenejään mahdollisimman laajalle12. Tämä ei kuitenkaan selitä suurta uskollisena pysyvien ihmisten määrää. Jotkut tutkijat olettavatkin, että ainakin miehessä tietyt biologiset ominaisuudet tekevät hänet tavallista alttiimmaksi pettämiselle13. Tällaiset selitysmallit pitävät ihmisen omaa tahtoa ja tietoisia päätöksiä melko pienessä arvossa.

Uskollisuus on suomalaisille siis hyvin tärkeää. Parisuhteelta odotetaan uskollisuutta ja luottamusta ja pettäminen romuttaa nämä. Usein virhe on korjaamaton. Uskottomuus on tutkimusten mukaan avioerojen tärkein syy.14

Parhaita suojia pettämistä vastaan ovat henkilökohtainen hyvinvointi, hyvä kumppanin valinta ja yhteinen kommunikaatio.

Onko sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä osoitteeseen [email protected]

Lähteet

1Kontula, Osmo. Between Sexual Desire and Reality: The Evolution of Sex in Finland. The Family Federation of Finland: The Population Research Institute D49/2009. Helsinki 2009. http://www.vaestoliitto.fi/tieto_ja_tutkimus/vaestontutkimuslaitos/julkaisut/kaikki_julkaisut_all_publication/between_sexual_desire_and_realit/ (s.151 ->)
2Ks. Loppuviite 1, S.157
3Sprecher, Susan. Sexual satisfaction in premarital relationships: Associations with satisfaction, love, commitment, and stability. Journal of Sex Research, 39 (3), 2002
4Scheele et al. Oxytocin Modulates Social Distance between Males and Females. The Journal of Neuroscience, 14.11.2012.
5Ks. loppuviite 1, s. 151
6Whisman, Mark A. et al. Predicting Sexual Infidelity in a Population-Based Sample
of Married Individuals. Journal of Family Psychology Copyright 2007 by the American Psychological Association
2007, Vol. 21, No. 2, 320 –324
7Person, Ethel Spector. Male Sexuality and Power. Kirjassa Glick, Robert ja Steven Roose (toim.) Rage, Power, and Aggression. Yale University Press, 1993.
8Kts. esim. loppuviite 6. tai loppuviite 1.
9 de Botton, Alain. 12 Rude Revelations About Sex. 2.1.2013, julkaistu Psychology Today -lehden sivulla http://www.psychologytoday.com/articles/201212/12-rude-revelations-about-sex
10Kts. loppuviite 9.
11Zak, Paul J. Why Men Cheat – The trouble with Tiger. 25.4.2010. Julkaistu Psychology Today -lehden sivulla http://www.psychologytoday.com/blog/the-moral-molecule/201004/why-men-cheat
12Buss, David M. The Evolution of Human Mating. Acta Psychologica Sinica. 2007,39(3).
13Kts. loppuviite 11.
14Dean L.R., Carroll J.S. & Yang C. Materialism, Perceived Financial Problems, and Marital Satisfaction. Family and Consumer Sciences Research Journal 2007, 35:3:260–281, lainattu Kontulasta, loppuviite 1.

Tietoa kirjoittajasta: Stephanie Wood

Katso lisää artikkeleita Stephanie Wood